„Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, malarz, rysownik, pisarz, inscenizator teatralny i genialny wizjoner. Twórca pięknych przedmiotów użytkowych, wielu dzieł literackich, a przede wszystkim wielkiego dramatu "Wesele". Jeden z pierwszych w Europie artystów uprawiających wszystkie rodzaje sztuk.” – tak określił go Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale przyjętej w grudniu 2006 roku. Posłowie stwierdzili,  że „inspirował i inspiruje najwybitniejszych polskich twórców" i że jest artystą "który odegrał wyjątkową rolę w kształtowaniu naszej świadomości narodowej".  A dalej uchwalono: "W roku 2007 przypada setna rocznica śmierci tej wybitnej postaci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Jego dorobku artystycznego dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłasza rok 2007 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego”. Więcej informacji, ciekawostek  i materiałów na temat wieszcza Młodej Polski szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.