Mimo postępującej  choroby  nie zaprzestał  działań społecznych i patriotycznych. Wybrany do Rady Miejskiej Krakowa brał udział w pracach sekcji szkolnej, wnioskując np. o usunięcie z podręczników fragmentów dotyczących monarchii austriackiej. Pracował też w komisji do spraw archiwum, w komitecie Muzeum Narodowego i Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Zajmował się sprawami związanymi z kulturą i ochroną zabytków. Wnioskował o powołanie Rady Artystyczno-Konserwatorskiej.  Żywo reagował na inicjatywy związane z walką o niepodległość. Kiedy Stefan Żeromski odwiedził go w lutym 1905 r.  i opowiedział mu, że Józef Piłsudski zwrócił się do niego o wsparcie w tworzeniu Skarbu  Narodowego, z którego miały być finansowane zaczątki armii polskiej, od  razu zadeklarował na ten cel 11 obrazów i rysunek Matki Boskiej Częstochowskiej.  Powiedział, że ma już  odezwę do narodu w tej sprawie, w postaci hymnu „Veni Creator Narodu śpiew Ducha świętego wezwanie”. Nazajutrz poetę odwiedził sam Piłsudski. W czasie tego spotkania poeta postanowił, że dochód z wydania swojego hymnu przekaże na ruch niepodległościowy.  Więcej informacji, ciekawostek  i materiałów na temat  Stanisława Wyspiańskiego szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.