Wujostwo Stankiewiczowie nie mieli własnych dzieci, więc traktowali Stasia jak własnego syna. Byli ludźmi zamożnymi i wielkiej kultury. Ich dom odwiedzali  Jan Matejko, Józef Szujski, Karol Estreicher i inni.  Chłopiec wiele zawdzięczał też szkole. Uczył się w renomowanym gimnazjum św. Anny, gdzie wielką wagę przywiązywano do nauki historii Polski i literatury. W tym czasie rozwinął swe zainteresowania muzyczne, chłonął utwory Kraszewskiego, Mickiewicza, Norwida, zachwycał się Szekspirem, czytał Homera, Ajschylosa, Sofoklesa. Często chodził na premiery teatralne. Założył szkolny teatr, w którym sam występował i projektował scenografię.  Tak dojrzewał geniusz młodopolskiego teatru . Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Stanisława Wyspiańskiego szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.