Flota strażników morza – tak nazywano okręty kaperskie, które działały pod rozkazami tego króla.  W czasie konfliktu z Gdańskiem władca powołał w 1568 roku  Komisję Morską, która rozliczała kapitanów okrętów kaperskich z ich działalności, pilnowała dyscypliny wśród załóg oraz wydawała im instrukcje. Do jej zadań należał też nadzór nad dalszym powiększaniem floty. Komisja Morska dysponowała pokaźnym funduszem, a na jej czele stali wybitni znawcy spraw morskich - kasztelan gdański Jan Kostka i opat oliwski Kacper Geschkau. Od 1572 roku na czele Komisji stał biskup Stanisław Karnkowski.   Działalność Komisji Morskiej ustała po śmierci króla. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Zygmunta II Augusta i jego czasów szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.