Obsesyjnie obawiał się, że zostanie otruty i podejrzewał o takie zamiary własną … matkę.  Dochodziły do niego plotki, że jego rodzicielka wysłała na tamten świat dwie jego żony, w tym ukochaną Barbarę. Na spotkania z matką zakładał ponoć rękawiczki, bo bał się, że dostanie od niej jakiś zatruty przedmiot. Trudno się w tej sytuacji dziwić, że jego rodzicielkę już za życia otaczała czarna legenda .  Posądzano ją, że przyczyniła się do śmierci dwóch ostatnich Piastów mazowieckich, którzy zmarli nagle w młodym wieku.  Prowadzone w tej sprawie śledztwo zakończyło się jednak konkluzją, że obaj zmarli z przyczyn naturalnych.  Jego matkę podejrzewano też o otrucie dwóch synowych, bo oba te małżeństwa były zawarte wbrew jej woli. Pierwsza żona syna, Elżbieta,  okazała się wredna, brzydka i chora na padaczkę. Młody król czuł do niej obrzydzenie, a to źle rokowało,  jeśli chodzi o przedłużenie dynastii. Elżbieta zmarła w 1545 roku, a zaraz potem pojawiły się plotki, że została otruta. Drugie potajemne małżeństwo syna z ukochaną Barbarą oburzyło i zraniło królową. Ślub ten rodził ostre konflikty w kraju i uniemożliwiał  prowadzenie normalnej polityki matrymonialnej. Matka modliła się, aby Bóg ukarał niechcianą synową. I stało się. Barbara zapadła na chorobę, z którą lekarze nie umieli sobie poradzić.  Syn podejrzewał,  że jego ukochana jest systematycznie truta. Żadne środki bezpieczeństwa  nic nie dały. Barbara zmarła w maju 1551 roku, a on pozostał sam ze strasznymi podejrzeniami wobec własnej matki. Pisał potem, że nie chce się już żenić, bo jego dwie żony przedwcześnie zeszły z tego świata, a on nie chce aby to samo spotkało trzecią.

Jego matka w istocie pochodziła z rodziny, w której wiele kobiet realizowało swe cele po trupach i znało się na truciznach. Miała trudny charakter i była żądna władzy i bogactw. Zebrała ogromny majątek i wyjeżdżając z Polski do rodzinnej Italii, wywiozła legendarne bogactwa. Wszystko to sprawiało, że nie cieszyła się sympatią ani wśród współczesnych, ani potomnych. Jednak oskarżenia jej o trucicielstwo to wciąż tylko spekulacje albo artystyczne fantazje. Dowodów na jej zbrodnie de facto nie ma.  Objawy choroby Barbary mogą wskazywać,  że był to raczej nowotwór niż trucizna. Co znamienne, oskarżana o trucicielstwo Bona najprawdopodobniej sama została otruta przez agenta Habsburgów.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o  Zygmuncie II Auguście znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.