Król długo utrzymywał na swoim dworze kaznodziejów protestanckich i otaczał się protestantami. Posiadająca przewagę w izbie poselskiej szlachta protestancka wysunęła na sejmie w Piotrkowie w 1555 roku postulat utworzenia polskiego kościoła narodowego. Wzorem Anglii jego głową miał zostać władca. Pod naciskiem sejmu król wystąpił do Rzymu o zgodę na zwołanie soboru narodowego, odprawianie mszy i nabożeństw w języku polskim, przyjmowanie komunii pod dwiema postaciami i zniesienie celibatu. Papież odrzucił oczywiście te projekty.  Król popierał je zresztą tylko do czasu, gdy potrzebował wsparcia obozu szlacheckiego przeciw magnatom. Już dekadę później całkowicie z tego planu zrezygnował. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat Zygmunta II Augusta i jego czasów szukaj na dalszych stronach naszego serwisu.