Został patronem około 200 szkół, w tym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,  kopalni, stowarzyszeń, drużyn harcerskich, a nawet założonej w 1924 roku w Zagłębiu Dąbrowskim loży masońskiej. Jego pomniki stoją  m.in. w Pile, Kielcach, Hrubieszowie, Łodzi i Dąbrowie Górniczej. W Pile, gdzie się urodził,   ma swoje Muzeum. Jego imieniem nazwano ulice w wielu polskich miastach, staw w Tatrach, górę na Spitsbergenie, komorę jaskini na Podolu, a także liczne szlaki turystyczne. Od jego nazwiska utworzono nazwy kilkunastu skamieniałości i minerału, a także jednokomórkowca z grupy bruzdnic. AGH przyznaje co roku jego statuetkę osobom szczególnie zasłużonym dla uczelni.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Stanisława Wawrzyńca Staszica szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.