W związku z obradami Kongresu Wiedeńskiego ogłosił w 1814 r. Ostatnie moje do spółrodaków słowo  starając się przedstawić  cara Aleksandra I jako obrońcę praw narodu polskiego. Wzywał rodaków, by „w braterstwie z Rosjanami” w wielkiej sławiańskiej rodzinie  łączyli się i oświecali. Powołanie w 1815 r. Królestwa Polskiego przyjął z optymizmem. Na jednym z posiedzeń Towarzystwa Przyjaciół Nauk przedstawił projekt zjednoczenia Słowian pod berłem cara Aleksandra I.   Ten podczas wizyty w Warszawie odznaczył go Orderem św. Stanisława. Udzielił mu też audiencji razem z delegacją TPN i przyznał  Towarzystwu patent królewski. Za swe wielkie zasługi otrzymał w 1818 r. od rosyjskiego imperatora Order Orła Białego.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Stanisława Wawrzyńca Staszica szukaj w jego biogramie i na innych stronach naszego serwisu.