Wiele wysiłku i nakładów przeznaczył na sporządzenie tego wspaniałego dzieła.  Z jego inicjatywy i jego kosztem przy udziale znanego kartografa Macieja Strubicza oraz jezuitów nieświeskich ruszyły prace nad mapą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwsze jej wydanie, które ukazało się na początku XVII wieku,  zaginęło, ale Holender G. Hessel przerytował ją i wydał  w Amsterdamie w 1613 roku. Mapa ta była jednym z najwybitniejszych osiągnięć kartografii staropolskiej i do połowy XVIII wieku stanowiła najlepsze źródło wiedzy o Wielkim Księstwie.   Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Mikołaju Krzysztofie Radziwille zwanym Sierotką znajdziesz w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.