Wychowano go w wyznaniu kalwińskim i jego ojciec liczył, że stanie się on podporą reformacji.  Początkowo uczył się w domu pod kierunkiem protestanckich nauczycieli. Działacz reformacji i propagator luteranizmu Piotr Paweł Vergerio dedykował mu naweet swój przeznaczony dla dzieci katechizm. W 1563 roku został wysłany na studia zagraniczne. Przez Drezno, Lipsk, Norymbergę i Stuttgart, dotarł do Strasburga, a potem do Tybingi. Odwiedził też Zurych i Heidelberg. Aby syn nie zapomniał mowy ojczystej  ojciec posłał mu egzemplarz biblii protestanckiej świeżo wydanej po polsku w Brześciu Litewskim.  Na wieść o śmierci ojca w połowie 1565 roku powrócił na Litwę. Ponieważ nie osiągnął jeszcze pełnoletności trafił pod opiekę stryjecznego brata ojca i zgodnie z ostatnią wolą ojca udał się w podróż po  dworach Europy. W Augsburgu spotkał się z cesarzem Maksymilianem II. Potem przez Francję udał się do Włoch. Przebywając w Rzymie, m.in.  pod wpływem  byłego nuncjusza w Polsce kardynała  J. F. Commendonego,  przeszedł niespodziewanie na katolicyzm i został przyjęty na audiencji przez papieża Pius V. Jego konwersja obudziła wśród hierarchii katolickiej nadzieję na odzyskanie pozycji na Litwie, ale przez pewnien czas była utrzymywana  w  tajemnicy, co mogło być spowodowane obawą przed narażeniem się opiekunowi, który po ojcu objął przywództwo litewskich kalwinów. Dopiero po powrocie z Rzymu w 1567 roku, kiedy stał się pełnoletni, przejął oddziedziczone dobra i opiekę nad licznym rodzeństwem.  Potem stał się żarliwym katolikiem i otwierał zamknięte przez ojca kościoły. Zwalczając rozwój protestantyzmu wykupił egzemplarze Biblii Brzeskiej i uroczyście spalił je na wileńskim rynku.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Mikołaju Krzysztofie Radziwille zwanym Sierotką czytaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.