Wspierał wszystkich czterech królów Polski, z którymi się zetknął za życia. Wraz z Zygmuntem Augustem w 1567 r. uczestniczył w wyprawie przeciw Moskwie. Wystawił na nią największy poczet spośród panów litewskich liczący 539 husarzy i 386 pieszych żołnierzy. W nagrodę za zasługi wojenne został marszałkiem nadwornym litewskim. Podpisał unię lubelską. Od tego czasu towarzyszył królowi i był przy jego śmierci w Knyszynie.  Potem brał udział w poselstwie po Henryka Walezego do Paryża. Podczas elekcji 1575 roku popierał kandydaturę Habsburga do polskiego tronu, jednak potem uznał wybór Stefana Batorego i stał się czołową postacią frakcji królewskiej. Walczył w bitwie pod Tczewem w czasie starcia króla z Gdańskiem i wielu bitwach podczas wojen z Moskwą. W 1577 roku na czele własnego pocztu brał wtedy udział w działaniach nad Dźwiną przeciw wojskom Iwana Groźnego.  Dwa lata później na wyprawę przeciw Rosji przyprowadził, wspólnie z bratem Albrychtem, prywatny poczet liczący 700 koni.  W obozie pod oblężonym Połockiem, stał na czele dworu królewskiego z racji pełnionego urzędu marszałka nadwornego. W czasie tego oblężenia został ciężko ranny w czoło i oko. Za udział w kampanii połockiej został marszałkiem wielkim litewskim. W 1581 roku na kolejną wyprawę przeciw Moskwie przyprowadził poczet 120 husarzy. Popierał też kolejnego króla Zygmunta III Wazę. W 1604 roku otrzymał najważniejszy w Wielkim Księstwie Litewskim tytuł wojewody wileńskiego. W latach rokoszu sandomierskiego był jednym z czołowych regalistów litewskich. W 1609 r. uczestniczył w próbach porozumienia z rokoszanami, a po ich fiasku ruszył wraz z królem w pościg za buntownikami.  W starciu pod Warką tak rwał się do walki na czele swej chorągwi, że aż musiał go powstrzymywać J. K. Chodkiewicz. Hetman pisał: „pan wojewoda wileński, staruszek najmilejszy … na koniu wprzód przed chorągwią swą, ażem go ledwie uprosił, że przy Panu był”. Po klęsce rokoszan pod Guzowem  podjął się mediacji między królem a czołowym jego opozycjonistą i swoim  krewnym Januszem Radziwiłłem.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Mikołaju Krzysztofie Radziwille zwanym Sierotką czytaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.