Stworzył niezwykłą narodową Świątynię Zwycięstwa, w której zgromadził bezcenną kolekcję broni i  pamiątek patriotycznych.  Od młodości był zapalonym kolekcjonerem. Jeszcze w czasie służby wojsku saskim zaczął  gromadzić obrazy batalistyczne, portrety słynnych wodzów, starą broń,  mapy i plany wojskowe. Kiedy przenosił się w 1792 roku na służbę w wojsku polskim, w swojej kolekcji miał już 2 tysiące map i planów. Potem do jego zbiorów trafiło wiele pamiątek związanych z walką o niepodległość  i z Legionami Polskimi we Włoszech, takich jak nagrody od naczelnika Kościuszki: złota tabakiera, którą dostał w czasie oblężenia Warszawy, obrączka nr 1 z napisem „Ojczyzna Obrońcy Swemu”, wręczona mu za obronę Powązek, oraz honorowa szabla turecka ze złoconą rękojeścią, przekazana mu za zajęcie Bydgoszczy.  Po klęsce powstania przebywając na emigracji we Francji i we Włoszech, nadal gromadził narodowe pamiątki, które chciał po powrocie do kraju złożyć w „Świątyni Zwycięstwa”. W czasie kampanii włoskiej zdobył kolejne cenne trofea takie, jak chorągiew turecką zdobytą pod Parkanami w 1683 roku przez Jana III Sobieskiego czy jego szablę spod Wiednia.  Kiedy w 1807 roku generał otrzymał od Napoleona posiadłość w Winnej Górze, przekształcił obszerny pałac w wymarzoną „Świątynię Zwycięstwa” i sprowadził do niej swoje zbiory.  Jego pałac stał się narodowym sanktuarium, które miało pokazywać patriotom jego  ideę odrodzenia Polski.  Więcej informacji, materiałów i ciekawostek o Janie Henryku Dabrowskim znajdziejsz na dalszych stronach naszego serwisu.