W Legionach Polskich tworzonych we Włoszech wprowadził nowoczesny system dowodzenia na wzór francuski, zniósł kary cielesne, dał możliwość awansu żołnierzom nie mającym pochodzenia szlacheckiego, nakazał naukę czytania i pisania oraz historii Polski.  Prowadził też swoistą działalność oświatowo-wychowawcza i naukową. Po wkroczeniu do Rzymu w 1798 roku, namawiał młodych oficerów, by chodzili do teatrów, muzeów, na koncerty i zebrania klubów, gdzie prowadzono ożywione dysputy. Był jednym z pierwszych członków Włoskiej Akademii Wojskowej. Z jego inicjatywy zaczęto drukować wygłaszane referaty oraz rozprawy, co przyczyniło się do podnoszenia kwalifikacji polskich oficerów. Udostępnił też swoją prywatną bibliotekę oficerom pragnącym pogłębiać swą wiedzę. Więcej informacji, materiałów i ciekawostek o Janie Henryku Dąbrowskim znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.