Tytułowy bohater polskiego hymnu był masonem wysokiego stopnia, podobnie zresztą jak autor słów „Mazurka Dąbrowskiego” Józef Wybicki.  W czasie tworzenia Legionów Polskich generał uzyskał wyższy stopień wtajemniczenia w Wielkiej Loży Symbolicznej Wielkiego Wschodu Włoch. Po powrocie do kraju w 1808 roku był w Poznaniu współzałożycielem loży Bracia Francuzi i Polacy Zjednoczeni (Frères Français et Polonais Réunis),  która opierała się na niezachwianej wierze w niezwyciężoną moc Napoleona.  Loża poznańska była zależna od Wielkiego Wschodu Francji. Składała się z dygnitarzy wojskowych i cywilnych oraz wybitnych obywateli. Jej wielkim mistrzem był dawny dowódca  w legionach Wincenty Aksamitowski. W 1810 roku powołano lożę filialną żeńską pod nazwą „Ogród Eden”. Wielką mistrzynią tej loży została żona generała Barbara. On sam był też członkiem honorowym loży Piast podległej Wielkiemu Wschodowi Narodowegmu Polski, a po 1813 roku - loży Zum bekränzten Kubus w Gnieźnie.  Więcej informacji, materiałów i ciekawostek o Janie Henryku Dąbrowskim znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.