Uwieczniony został przez Adama Mickiewicza  w „Panu Tadeuszu”, jako wyzwoliciel Polaków na Litwie spod okupacji rosyjskiej w 1812 roku. Po klęsce Napoleona powrócił jednak do Warszawy i stanął na czele Komitetu, którego celem było zorganizowanie wojska nowotworzonego Królestwa Polskiego. Został w nim generałem jazdy. Car  Aleksander I proponował mu nawet  namiestnictwo Królestwa Polskiego, ale sławny generał odmówił i przeszedł w stan spoczynku.  Poza  takimi odznaczeniami, jak Order Virtuti Militari,  francuska Legia Honorowa, czy włoski Order Żelaznej Korony,  otrzymał  też - już po klęsce Napoleona - rosyjskie ordery św. Włodzimierza i św. Anny. Więcej informacji, materiałów i ciekawostek  o Janie Henryku Dąbrowskim znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.