Fotografia grupowa uczestników konferencji. W pierwszym szeregu od lewej: gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, gen. Jan Romer, gen. Lucjan Żeligowski, gen. Edward Rydz-Śmigły, gen. Aleksander Osiński. W drugim rzędzie od lewej: NN, mjr Aleksander Prystor, gen. Józef Rybak, gen. Leonard Skierski, gen. Tadeusz Piskor, płk Tadeusz Kasprzycki.