Powitanie trumny na dworcu w Tarnowie. Widoczni m.in. inspektor armii gen. Jan Romer (1. z lewej w 1. rzędzie), wojewoda krakowski Mikołaj Kwaśniewski (2. z lewej w 1. rzędzie), generał węgierski Gyorgy Balas (3. z lewej w 1. rzędzie), dowódca Okręgu Korpusu V Kraków gen. Stanisław Wróblewski (4. z lewej w 1. rzędzie), radny Krakowa Stanisław Klimecki (w 2. rzędzie, widoczny między gen. Wróblewskim a gen. Galicą), dowódca Okręgu Korpusu X Przemyśl gen. Andrzej Galica (5. z lewej w 1. rzędzie, po drugiej stronie stolika). Przemawia zastępca burmistrza Tarnowa i dyrektor Muzeum Miejskiego w Tarnowie Józef Kazimierz Jakubowski (przed gen. Galicą).