Materiał zrealizowany i opublikowany przez Instytut Pamięci Narodowej na portalu pamięć.pl.