Filmowy materiał archiwalny znajdujący się w zasobach FINA.