Fragment Polskiej Kroniki Filmowej z 16.06.1963 r.   Na zdjęciach widoczni są m.in.: malarz Zbigniew Kupczyński,  Zbigniew Lengren, Stanisław Jerzy Lec, Maria Krzyszkowska, Kazimierz Rudzki, Beata Tyszkiwicz, Janusz Minkiewicz i Kalina Jędrusik. 

Mateirał opublikowany przez Filmotekę Narodową.