Dokumentalna etiuda Agnieszki Osieckiej. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.