Audycja biograficzna. Postać malarza Henryka Rodakowskiego (1823-1894): Zawiera: 1. Rozmowę Jerzego Swalskiego z organizatorką monograficznej wystawy H. Rodakowskiego Anną Króla [0.00-2.12; 18.17-19.40]: - organizowanie wystaw znanych twórców - zamierzenie pokazania H. Rodakowskiego jako malarza arcydzieł - ranga artysty - portret generała Henryka Dembińskiego - portrety rodzinne 2. Rozmowę Marii Jęczmyk z historykiem sztuki Andrzejem Ryszkiewiczem [2.40-18.17; 19.40-26.16]: - dyskusja na temat sztuki polskiej w okresie zaborów - porównanie z twórczością Jana Matejki - charakterystyka techniki malarskiej - uzyskanie przez artystę złotego medalu na salonie paryskim w 1852 roku za portret generała Henryka Dembińskiego - problemy z wyobraźnią - obraz „Hrabia Jan Wilczek błagający Jana III Sobieskiego o pomoc dla Wiednia” i inne pokazujące potęgę dawnej Polski - określenie „malarz elit” - fascynacja kapistów jego twórczością - niechęć do przedstawiania ruchu - malowanie portretów osób najbliższych