Wspomnienie współpracowników o prezesie IPN zaraz po jego tragicznej śmierci.  Audycja Programu 1 Polskiego Radia nadana 12.04.2010 roku, oublikowan na stronie Polskeigo Radia.