Audycja Polskiego Radia z 22.11.1977, przedstawiająca postać księcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813). Komentarz historyka, krytyka literatury Marii Żmigrodzkiej: - legenda Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki; - elementy etyki feudalnej a postawa nowożytnego patrioty Poniatowskiego; - tryb życia w Pałacu pod Blachą symbolem scudzoziemczenia; - kształtowanie się pośmiertnej legendy księcia; - interpretacja życia Poniatowskiego w literaturze Romantyzmu; - wizerunek Poniatowskiego w rewolucyjnej poezji doby Wiosny Ludów; - romantyczno-konserwatywna wersja biografii księcia; - niejednoznaczny i różnostronny wizerunek Poniatowskiego w kulturze popularnej. Teksty poetyckie: 1. Pogrzeb księcia Józefa Poniatowskiego, Julian Ursyn Niemcewicz [Maciejewski]; 2. Wspomnienie młodości przy pomniku księcia Józefa Poniatowskiego w Lipsku, [fragment] Konstanty Gaszyński [Machowski]; 3. Przy pomniku księcia Józefa Poniatowskiego w Lipsku, Kornel Ujejski [Machowski]. 
4. Mohort [fragment], Wincenty Pol [Maciejewski].
5. Podróż na wschód [fragment], Juliusz Słowacki [Machowski].
6. Legenda, Jan Lechoń [Machowski].

Aktorzy: Maciej Maciejewski, Krzysztof Machowski.