Audycja Polskiego Radia z 06.02.1979. Audycja poświęcona sylwetce i polityce Kazimierza Wielkiego. Poruszane tematy:
- sytuacja w Królestwie Polskim tego okresu,
- charakterystyka postaci i dokonań króla: doskonały dyplomata, odzyskał utracone ziemie, szybkie tempo wzrostu gospodarczego kraju, zreformował wszystkie dziedziny życia, wielki talent organizacyjny i wojskowy,
- polityka międzynarodowa Kazimierza Wielkiego.
W audycji wykorzystano fragmenty Kroniki Jana Długosza oraz fragment pracy Benedykta Zientary o Kazimierzu Wielkim.

Autorzy tekstu: Benedykt Zientara, Jan Długosz; autor audycji Krystyna Żebrowska; aktorzy: Andrzej Starościński, Piotr Wyszomirski; uczestnik historyk Henryk Samsonowicz.