INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jan Reszka  

 
 
brak danych - 1549-09-16
Biogram został opublikowany w latach 1988-1989 r. w XXXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Reszka Jan (Wyleżyński-Reszka lub Wyleziński-Reszka) h. Trzaska (zm. 1549), mieszczanin i burmistrz poznański. Leon Koczy nazywa go Wielesińskim, Jerzy Kądziołka – Wilińskim, Stanisław Kot – Wilczyńskim, wreszcie Marian Mika – Wielżyńskim. Pochodził najpewniej z Wylezina (Wyleżyna) w Rawskiem, położonego obok Chojnaty Mniskiej, od XIII w. własności benedyktynów z wielkopolskiego Lubinia, a od XV w. siedziby lubińskiej prepozytury. Był zapewne krewnym Mikołaja Wyleżyńskiego, benedyktyńskiego prepozyta w mazowieckim Jeżowie, potem w l. 1522–8 i 1530–5 opata w Lubiniu (zm. 1539). Na jego pochodzenie z Wylezina wskazuje konsekwentna pisownia nazwiska, a przede wszystkim używany przezeń h. Trzaska (połuksiężyc z rogami zwróconymi ku górze oraz dwoma krzyżami nad i pod nim), podczas gdy drobna szlachta z Wielżyna pod Szamotułami pieczętowała się w XV w. (a i potem) Przosną (z tego to Wielżyna pochodzili najpewniej występujący na przełomie XV i XVI w. bracia Jan i rotmistrz jazdy Tomasz Wieleżyńscy; obydwie rodziny, Wielżyńskich i Wyleżyńskich często są mylone w nowożytnych kompendiach). Dość licznych Trzasków z okolic Chojnaty łączyły w XVI w. rozmaite związki z opactwem lubińskim, w którym obejmowali wysokie funkcje klasztorne, a przezeń z Wielkopolską. Tą drogą trafił najpewniej tutaj nasz R.

W początku XVI w. R. (Jan Wyleżyński) osiadł w Poznaniu, gdzie ożenił się z Anną, wdową po niezamożnym kramarzu Tomaszu Reszce (Reszku). Przejął po Tomaszu kram na Rynku, dwór na Nowej Grobli i opiekę nad dwiema córkami. Odtąd zwyczajowo nazywany był Reszką, sam zazwyczaj pisał się Wyleżyńskim-Reszką. Pasierbice wydał wkrótce za mąż: Annę (zm. przed 1535) za doktora Walentego ze Starogardu, który po żonie wziął również nazwisko Reszka (zob.), zaś Elżbietę za mieszczanina poznańskiego Jana Haba (Hapta), w l. 1536/7, 1537/8 i 1539/40, starszego cechu kupców (zm. ok. 1544).

W r. 1510 kupił R. dom przy Rynku, w l. 1511/12, 1512/13 i 1519/20 wybierany był starszym cechu kramarzy, a w l. 1513/14 i 1514/15 – ławnikiem. Odtąd zasiadał często we władzach miasta: był rajcą w l. 1516/17, ławnikiem 1520/21, znów rajcą 1521/2, 1525/6, 1527/8, 1530/31, 1531/2, 1533–6, 1557/8–1541/2 i 1543/4–1548/9, wreszcie siedmiokrotnie jednym z dwu burmistrzów poznańskich (w kadencjach 1522/3–1524/5, 1528/9, 1533/4, 1534/5, 1536/7). W mieście zdobył duże znaczenie i szacunek. Kilkakrotnie reprezentował Poznań na sejmach: piotrkowskich 1527/8 i 1529/30 oraz krakowskim 1536/7. W r. 1518, a zapewne i potem, pełnił funkcję szafarza (oeconomus) poznańskiego klasztoru dominikanek, a w r. 1522 i n. był szafarzem miejskim. W l. 1530–2, 1535/6, 1537/8, 1539/40–1541/2 i 1543/4–1548/9 sprawował zarząd miejskiego młyna słodowego Bogdanka, z którego sporządzał do dziś zachowane coroczne rozliczenia w językach łacińskim lub polskim, sygnowane h. Trzaska. W handlu zagranicznym znane są tylko jego kontakty z kupcem lipskim Hansem Osterland, który w r. 1544 winien był R-ce 400 zl.

Wielkiego majątku R. chyba nie zrobił, był jednak właścicielem kilku nieruchomości w mieście: w r. 1535 kupił drugi dom w Rynku, posiadał tamże dwa kramy oraz budy śledziowe, dwie jatki w Nowych Jatkach i jedną w Starych, słodownię (od 1536 r.), dwa domki pod zamkiem (1544), dwór koło bramy Wrocławskiej (1535), drugi na Nowej Grobli, inny na Piaskach. W r. 1538 dostał od miasta grunty przed bramą Wroniecką. W r. 1518 czynił nadania na rzecz szpitala Św. Gertrudy w Poznaniu, był także współpatronem altarii Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny i Św. Stanisława w kościele paraf. p. wezw. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu; na rzecz tego kościoła zapisywał też czynsze w l. 1542, 1545 i 1547, wymurował też tam przed 1548 r. swoją kaplicę przyległą do północnej fasady.

W r. (przed?) 1528 R. ożenił się powtórnie z Apolonią, wdową po mieszczaninie poznańskim Piotrze Szperlingu, właścicielu sąsiadującej z Reszkową budy śledziowej na Rynku poznańskim. Za wstawiennictwem star. generalnego Wielkopolski Łukasza Górki otrzymał od króla majątek po bezpotomnie zmarłym Szperlingu. W t. r. Hieronim z Poznania sporządził dla R-i (może dla jego żony?) odpis „Zołtarza Dawidów” napisanego wcześniej przez poznańczyka Walentego Wróbla (czyżby krewnego Piotra Szperlinga?) dla Katarzyny Szamotulskiej, żony Łukasza Górki (dziś w B. Kórn.: rkp. 7). Na końcu książki R. zapisał (po polsku) krótką kroniczkę rodzinną, informując o urodzinach czworga jego dzieci z Apolonii: 16 XI 1530 Jana, 18 XII 1532 Anny (Aniuchny), 29 II 1536 Apolonii (Poliuchny), wreszcie 4 VII 1538 – Mikołaja. R. zmarł w Poznaniu tknięty paraliżem jako urzędujący rajca 16 IX 1549 i pochowany został w swojej kaplicy w kościele farnym. Poznański pisarz radziecki Błażej Winkler poświęcił mu wyjątkowo ciepłe słowa w księdze radzieckiej; korespondują one z dewizą wpisaną przez R-ę na odwrocie swej kroniczki rodzinnej: «Jezus Chrystus… ten nam przykład zostawił, abyśmy nigdy złości za złość, ale dobroć za złość zawdy oddawali».

Przeżyła go wdowa Apolonia, którą w r. 1548 ustanowił swoją spadkobierczynią, a która jeszcze w r. 1569 mieszkała z córką Anną i jej mężem Stefanem Mikanem (zob.) w domu R-i przy Rynku. Córka Apolonia wyszła za Walentego Reszkę młodszego (zob.). Synowie przenieśli się (wg M. J. Miki) na wieś, z nich Mikołaj Reszka-Wyleżyński wg St. Kota zapisał się w r. 1556 na uniwersytet w Ingolsztadzie, przebywał następnie na dworze bpa krakowskiego Filipa Padniewskiego, w r. 1565 wyjechał do Francji, a Jan, nazywany Reszką-Wyleżyńskim występował w mieście okazjonalnie jeszcze w r. 1555. W r. 1564 ich szwagier Walenty Reszka młodszy sprzedawał należące do nich dwie jatki w Nowych Jatkach, a w r.n. siostry sprzedawały swoją jatkę w Starych Jatkach, wreszcie matka w r. 1567 wyzbywała się budy śledziowej na Rynku – zapewne sumy uzyskane z tych sprzedaży posłużyły synom R-i na zakup ziemi. W r. 1553 Stefan Mikan określał swoją nowo poślubioną żonę mianem «panny ubogiej».

 

Niesiecki, IX 456 (Wyleżyńscy); Maisel W., Wykazy poznańskich urzędników miejskich z XVI wieku, „Studia i Mater. do Dziej. Wpol. i Pomorza” T. 10: 1970 z. 1 s. 94 n.; Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI–XVIII w., Wr. 1971 I 4–5; – Dworzaczek W., Przenikanie szlachty do stanu mieszczańskiego w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, „Przegl. Hist.” T. 47: 1956 s. 659 (syn Jan); Kądziołka J., Finanse miasta Poznania 1501–1648, P. 1960 s. 154; Koczy L., Handel Poznania do połowy wieku XVI, P. 1930 s. 212–13; Kozierowski S., Ród Przosnów, „Roczn. Tow. Przyjaciół Nauk Pozn.” T. 44: 1917 s. 77–9 (Wielżyńscy); Mika M. J., Burmistrzowie poznańscy wieku XVI, „Kron. M. P.” R. 20: 1947, nr 1 s. 45–6; tenże, Udział Poznania w sejmach Rzeczypospolitej od końca XV w. do 1791 r., „Studia i Mater. do Dziej. Wpol. i Pomorza” T. 6: 1961 z. 2 s. 264–5; Nowacki, Dzieje archidiecezji pozn., II 738; Wicherkiewiczowa M., Rynek poznański i jego patrycjat, P. 1925 s. 78–9; – Die Chronik der Stadtschreiber von Posen, Hrsg. A. Warschauer, „Zeitschr. der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen” R. 2: 1887 s. 58, 80; Hosii epistolae, VI (Olsztyn 1978, Studia Warmińskie XV); Korespondencja Szymona Maricjusza, „Arch. do Dziej. Liter.” T. 16: 1929; Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, Pomn. Dziej. Pol., S. II, t. 9 cz. 2, W. 1976 (opat Mikołaj Wyleżyński); – Arch. Państw. w P.: Akta m. Poznania I/5 s. 65, 78, 83, 137, 203, 231, 271, 274, 275, 313, I/6 k. 250, 272, 398–398v., I/7 k. 21v., 33v., 52v., 95, I/8 k. 27v., 47–47v., 77v., 84v., 85v., 107v., 128, 150, I/9 k. 8, 15, I/16 k. 48–49, I/300 k. 40v.–41, 120v.–122, 124v., 133, I/301 k. 23, 63v., 101, I/302 k. 181, 235–236, 246–247, I/303 k. 190–190v. (syn Jan), I/1109, I/1111, I/1112, I/1115–1119 (rachunki młyna Bogdanka); – Informacje Krystyny Górskiej-Gołaskiej z P. o klasztorze lubińskim w XVI w.

Antoni Gąsiorowski

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.