INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Karol Piotr Pancerzyński h. Trzaska      Frag. portretu z XVIII w.

Karol Piotr Pancerzyński h. Trzaska  

 
 
Biogram został opublikowany w 1980 r. w XXV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Pancerzyński Karol Piotr h. Trzaska (zm. 1729), biskup smoleński, potem wileński. Pochodził z rodziny wielkopolskiej, osiadłej na Litwie w pow. oszmiańskim. Był synem Jerzego, płka królewskiego; matka P-ego pochodziła ze Słońskich. Kształcił się w Akad. Wil., gdzie uzyskał stopień doktora filozofii. Po przyjęciu święceń kapłańskich otrzymał pierwsze beneficja kościelne dzięki protekcji Radziwiłłów – parafię w Mińsku, a potem parafię w Krożach na Żmudzi. Dn. 28 XII 1696 został kanonikiem katedralnym wileńskim z prezenty króla Jana III. Pełnił funkcję regensa Seminarium Duchownego w Wilnie. Podobnie jak inni członkowie rodziny Pancerzyńskich był związany z Krzysztofem Zawiszą, starostą, później woj. mińskim. Podczas wojny północnej w r. 1709 posłował od kapituły wileńskiej i bpa wileńskiego Konstantego Kazimierza Brzostowskiego do przebywającego w Toruniu cara Piotra I z prośbą, aby wojska rosyjskie nie uciskały kontrybucjami dóbr kościelnych na Litwie. Również w imieniu kapituły gratulował carowi zwycięstwa pod Połtawą.

Dn. 19 XI 1709 P. został pisarzem wielkim W. Ks. Lit. Dn. 5 X 1712 uzyskał prowizję na sufraganię białoruską z tytułem biskupa hieropolitańskiego. Miał w tym czasie, oprócz wymienionych beneficjów, kapelanię w Gieżgołowianach i inne beneficjum proste przy kościele parafialnym w Słucku. Oba pozwolono mu wówczas zatrzymać wraz z kanonią wileńską, żądając rezygnacji z parafii w Mińsku i Brzostowicach, lecz ostatecznie P. je zatrzymał. W r. 1717 uczestniczył w zwołanym przez bpa Brzostowskiego synodzie diecezjalnym, podczas którego wybrano go na jednego z sędziów synodalnych. W kapitule wileńskiej posunął się w tym czasie na kustodię, a następnie został kantorem. W końcu 1720 r. został przeniesiony na biskupstwo smoleńskie i dn. 31 V 1721 zrezygnował w związku z tym z sufraganii białoruskiej; prekonizacja na biskupa nastąpiła 24 IX 1721. Za dyspensą papieską P. zatrzymał kantorię wileńską oraz trzy parafie. Zrezygnował natomiast z pisarstwa w. litewskiego. Po śmierci bpa wileńskiego Macieja Ancuty (18 I 1723) P. czynił starania o uzyskanie tej godności, mimo że kapituła wybrała na rządcę diecezji Bogusława Gosiewskiego, sufragana białoruskiego. W liście z 5 VIII 1723 P. prosił księżnę Annę Katarzynę Radziwiłłową, wdowę po kanclerzu w. lit. Karolu Stanisławie, o poparcie u króla jego kandydatury do biskupstwa wileńskiego, podkreślając przy tym usługi, jakie oddał królowi i ministrom na ostatnim trybunale. W rezultacie August II, uwzględniając niezadowolenie kapituły z rządów Gosiewskiego, mianował P-ego biskupem wileńskim i 31 I 1724 skierował wniosek do Rzymu o zatwierdzenie nominata. Papież Benedykt XIII uczynił to 11 IX t. r. P. złożył przysięgę na biskupstwo wileńskie 4 XII t. r. w Warszawie wobec bpa poznańskiego Jana Tarły oraz prałatów wileńskich: Jerzego Kazimierza Ancuty i Józefata Karpa. Odprawił potem uroczysty ingres do katedry, uczczony panegirykami przez jezuitów z Akad. Wil. oraz pijarów z kolegium szczuczyńskiego. Dość już wówczas leciwy i zapadający na zdrowiu, P. w rządzeniu diecezją zdawał się głównie na sufragana, którym był Jerzy Kazimierz Ancuta. W r. 1725 P. dał pijarom pozwolenie na założenie w Wilnie kolegium i otwarcie kaplicy, lecz wobec protestów jezuitów popieranych przez woj. wileńskiego Ludwika Pocieja, cofnął je jeszcze t. r. Napominany przez kapitułę w kwestii zreformowania wileńskiego Seminarium Duchownego, które znajdowało się w stanie upadku (kształciło się tylko 7 kleryków), nie podjął żadnych kroków w celu poprawy sytuacji. Nie odbył synodu diecezjalnego. Dn. 29 V 1726 ogłosił jubileusz czterotygodniowy dla diecezji i warunki odpustu, z zaleceniem modłów o pokój, uproszenie deszczu i za swoje zdrowie. Jesienią t. r. odbył objazd diecezji. W r. 1727 ufundował w Grodnie klasztor z kaplicą i szpitalem dla zakonu bonifratrów, w katedrze wileńskiej – altarię w kaplicy Najśw. Panny Maryi, a ponadto polecił wyremontować dom dla starych i niedołężnych kapłanów, wyznaczając na ten cel odpowiedni fundusz.

W polityce nie odgrywał P. poważniejszej roli. Wiosną 1726 współdziałał z podkanclerzym lit. Michałem Czartoryskim i woj. wileńskim Pociejem na sejmiku deputackim grodzieńskim. Na sejmie grodzieńskim t. r. został powołany na komisarza z senatu do trzech komisji, do rokowań z cesarzem, Rosją i Szwecją. Wyznaczono go również na senatora-rezydenta przy boku królewskim na dwie kadencje – od 1 VIII do 31 X 1727 oraz od 1 XI 1727 do 31 I 1728. Zmarł w swoim majątku Karolin 19 II 1729 w wyniku ciężkich obrażeń doznanych w czasie wypadku w podróży. W katedrze wileńskiej pozostały jego dary: pastorał srebrny, dwie infuły, złoty kielich, ofiarowany w r. 1728, kilka ornatów i obraz Najśw. Maryi Panny w srebrnej szacie.

 

Reprod. portretu z katedry wileńskiej w: Kurczewski J., Kościół zamkowy czyli katedra wileńska, Wil. 1908 I 316; – Estreicher; Enc. Org.; Hierarchia Catholica, V 220, 359, 416; PSB (Ancuta Jerzy Kazimierz, Gosiewski Bogusław); Przyałgowski W., Żywoty biskupów wileńskich, Pet. 1860 III; Niesiecki; Uruski; Szostkiewicz Z., Katalog bpów obrządku łac.; Wolff, Senatorowie W. Ks. Lit.; – Bieliński, Uniw. Wil., I–III; Długosz T., Dzieje diecezji smoleńskiej, Lw. 1937 s. 76; Kościół w Pol., II; Kurczewski J., Biskupstwo wileńskie, Wil. 1912; tenże, Kościół zamkowy czyli katedra wileńska, Wil. 1908–10 I–II; Załęski, Jezuici; – Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu privilegiis, constitutionibus, decretis erecta, Ed. S. Burzyński, Wil. 1738; Vol. leg., VI 412, 413, 414, 455; [Zawisza K.], Pamiętniki, Wyd. J. Bartoszewicz, W. 1862 s. 58, 65, 303; – AGAD: Arch. Radziwiłłów, Dz. V, teka 255 nr 11303 (30 listów P-ego z l. 1696–1729 do Radziwiłłów); Arch. Roskie, LIV nr 19 (1 list P-ego z r. 1724 do J. Sapiehy, podskarbiego nadwornego lit.); Archivio Segreto Vaticano: Processus Consistoriales, t. 110 k. 887–894 (mikrofilm w Ośrodku Arch., Bibl. i Muz. Kośc. przy KUL: sygn. ABMK 137); B. Czart.: rkp. 5911; B. Jag.: rkp. 6147 IV; B. Ossol.: rkp. 289.

Hanna Dymnicka-Wołoszyńska

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.