Fortuna i walory umysłu umożliwiły jej stanie się jednym z najwybitniejszych mecenasów sztuki w Polsce. Zainicjowała przebudowę pałacu wilanowskiego, wybudowała pałacyk ogrodowy na Mokotowie i podmiejską willę „Rozkosz” na późniejszym Ursynowie. Wspólnie z mężem przeprowadziła przebudowę jego pałacu na Krakowskim Przedmieściu. Z jej inicjatywy powstał klasycystyczny pałacyk w Raju koło Brzeżan i przebudowano pałacyk w Winiarach koło Wiślicy. Najważniejszą jej inwestycją była rozbudowa i przebudowa zamku łańcuckiego i jego otoczenia.  W tym pałacu zgromadziła swej najwartościowsze zbiory sztuki i wyroby przemysłu artystycznego. Pochodziły one z prowadzonych na wielką skalę zakupów dokonywanych we Francji, Anglii, Włoszech i Austrii. Nabyła m.in. wielką kolekcję rzeźb i waz antycznych. Miała tam też setki obrazów i rysunków, m. in. F. Bouchera, A. Vatteau, J. H. Fragonarda,  E. Vigée-Lebrun. Miała też bogate zbiory ceramiki, zegarów i sreber. Spełniały one zadania głównie dekoracyjne, miały podnosić splendor JEJ rezydencji. Ogromne koszty ich utrzymania i wystawny tryb życia były jedną z przyczyn jej rosnących długów.  Mimo to po śmierci zostawiła dzieciom i wnukom ogromny majątek oszacowany na 23 miliony złotych polskich.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Izabeli (Elżbieta) Lubomirskiej z Czartoryskich szukaj w jej biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.