Po śmierci rodziców weszła w posiadanie ogromnej fortuny. Wartość tej schedy szacowana była na 25 milionów złotych. Największe kompleksy dóbr posiadała pod Warszawą (Wilanów), na Podoluw i zaborze austriackim. Poza tym miała majątki w województwa wołyńskim, krakowskim i sandomierskim. Po śmierci męża w 1783 roku została też panią dożywotnią jego rozległych dóbr i posiadanych przez niego królewszczyzn. Stała się więc niewątpliwie jedną z najbogatszych osób w Polsce. Co do dysponowania tą fortuną to zdania były już podzielone. Jedni uważali, że była wyjątkowo skąpa, inni że niezwykle rozrzutna. Z pewnością nie wszystkich krewnych darzyła równie szczodrze. Mężowie trzech jej starszych córek: Ignacy i Stanisław Potoccy oraz Seweryn Rzewuski, nie otrzymali wyznaczonych im posagów po 300 tys. zł, lecz musieli się kontentować płaconymi 8 procentami, tj. 24 tys. zł. Byli więc stale finansowo zależnieni od teściowej.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Izabeli (Elżbiety) Lubomirskiej z Czartoryskich szukaj w jej biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.