Wiele czasu w dzieciństwie spędziła u swej babki Izabeli z Morstinów Czartoryskiej, gdzie zaprzyjaźniła się ze swym bratem ciotecznym, późniejszym królem Stanisławem Poniatowskim. Z czasem ich dziecinna przyjaźń przerodziła się w gorącą sympatię, ale jej ojciec August Czartoryski  zdecydowanie sprzeciwiał się małżeństwu córki z Poniatowskim.  Dziewczyna była świetną partią. O jej rękę dla swych synów zabiegali najwięksi potentaci,  jak minister Henryk Brühl czy hetman litewski  Michał Radziwiłł.  Ojciec narzucił jednak córce na męża dużo od niej starszego kuzyna matki, Stanisława Lubomirskiego. Ślub odbył się w Warszawie, kiedy Izabela miała 17 lat, a jej mąż dwa razy tyle. Młoda żona darzyła męża całkowitą obojętnością, a dominujący wpływ na nią miał wciąż ojciec.  Koncentrował na niej wszystkie swoje uczucia i świadomie wciągał w swe plany.  Mimo ślubu z Lubomirskim nadal łączyła też młodą damę „czuła przyjaźń” z Poniatowskim, a ojciec wykorzystywał ją do uzależnienia od siebie siostrzeńca, który dzięki romansowi z wielką księżną Katarzyną nabrał dla „familii” wielkiego znaczenia.  Izabela stała się wtedy główną powiernicą zakochanego Poniatowskiego, upojonego wizją związku z rosyjską następczynią tronu. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Izabeli (Elżbiety) Lubomirskiej z Czartoryskich szukaj w jej biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.