W swych rozległych dobrach bywała hojną dla zarządców. Nieobce jej były zasady racjonalnego gospodarowania, polegające na trosce o zdrowie i oświatę poddanych. Dlatego angażowała lekarzy, których obowiązkiem było bezpłatne leczenie oficjalistów i chłopów w jej dobrach. Szkoła w należącym do niej Staszowie była jedną z najlepiej wyposażonych szkół elementarnych w Księstwie Warszawskim. Była jednak zdecydowaną konserwatystką. Z obawą i niechęcią odnosiła się do reform poddańczych i starała się im przeciwstawić. Dążąc do podniesienia dochodowości swych dóbr przeprowadzała zmiany powodujące znaczne zwiększenie obciążeń chłopów, co oczywiście rodziło sprzeciwy wobec bogaczki ze strony wyzyskiwanych przez nią biedaków.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Izabeli (Elżbieta) Lubomirskiej z Czartoryskich szukaj w jej biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.