Po podróży do Wiednia, Niemiec, Niderlandów i Paryża stała się światową damą. Olśnił ją zwłaszcza dwór Ludwika XV. Zacząła otaczać się przepychem i wielbicielami. Mimo dezaprobaty, z jaką odnosił się do tej zmiany jej przyjaciel od dzieciństwa Stanisław Poniatowski, stosunki między nimi nadal były bliskie i serdeczne, a w okresie bezkrólewia i w początkach panowania nowego monarchy były wręcz gorące. W miarę narastania konfliktu między młodym królem  a Augustem Czartoryskim Izabela stawała zawsze twardo po stronie ojca i ostro krytykowała jego nieprzyjaciół w otoczeniu monarchy. Intrygowała nawet w interesie swego ojca i męża przeciw królowi. Narastający konflikt między Czartoryskimi a władcą prowadził do ochłodzenia stosunków między Stanisławem Augustem a jego dziecięcą miłością.  Na pogorszenie stosunków z królem wpływ miała też zazdrość Izabeli o inne kobiety, w tym o bratową Izabelę Czartoryską, której szczerze nie cierpiała. Nie bez znaczenia był tu też zapewne jej trudny charakter, bo była despotyczna i skłonna do histerii. Czując się niedoceniona w Warszawie, postanowiła wyjechać za granicę. Pojechała do Spa, Strasburga i Paryża. Do kraju wróciła dopiero po  dwóch latach. Potem jej stosunki z królem nie wróciły już nigdy do dawnej zażyłości, choć nadal zdarzały się nawroty cieplejszych uczuć i wspomnienia wspólnie spędzonych szczęśliwych chwil.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Izabeli (Elżbiety) Lubomirskiej z Czartoryskich szukaj w jej biogramie oraz na dalszych stronach naszego serwisu.