Jego kandydaturę  na tron Rzeczpospolitej forsowała jego dawna kochanka caryca Katarzyna II ale popierał go też  Fryderyk Wielki. W czasie bezkrólewia Czartoryscy wsparci finansowo przez Rosję odnieśli sukces na wielu sejmikach i  pozyskali prymasa-interreksa. Dzięki obecności wojsk rosyjskich zdołali pokonać swych magnackich  przeciwników i opanowali sejm konwokacyjny. Rywalem dla ich kandydata do tronu był  o ograniczony75-letni J. K. Branicki, który cieszył się, że Rosja i Prusy bronią polskich wolności. Obradami kierowała „familia”, a marszałkiem zawiązanej pod koniec sejmu konfederacji generalnej został August Czartoryski.  7 IX 1764 roku przeszło pięć i pół tysiąca szlachty zgromadzonej na elekcji oddało głosy na światlejszego kandydata czyli Stanisława Poniatowskiego. Sześć dni potem elekt zaprzysiągł pacta conventa, a w  dzień św. Katarzyny, 25 listopada,  koronował się  w Warszawie, wbrew tradycji nakazujacej dokonać tego w Krakowie.  

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego czytaj na dalszych stronach naszego serwisu.