Interesował się  nowościami w dziedzinie techniki, takimi jak próby aeronautyczne. Na Zamku Warszawskim zorganizował obserwatorium astronomiczne, które wyposażył w aparaturę sprowadzoną z Anglii. Część jej przekazał potem uniwersytetowi w Krakowie. Pozostawał w kontaktach z astronomem W. Herschelem. Protegował też polskich badaczy nieba Marcina Poczobuta i Jana Śniadeckiego i ułatwiał im współpracę z wybitnymi kolegami europejskimi. Poczobuta odznaczył nawet Orderem Orła Białego, co było w tamtej epoce rzeczą niezwykłą.  Pociągała go chemia, bliska jeszcze wówczas alchemii. Był żywo zainteresowany zasobami naturalnymi Polski. W 1782  roku ustanowił Komisję Górniczą (Kruszcową), która była subwencjonowana ze skarbu królewskiego. Finansował przedsięwzięcia górnicze:  w Miedzianej Górze, kopalnię marmurów w Dębniku, kopalnię węgla kamiennego w Szczakowej.  Próbował odnowić kopalnie olkuskie. Poszukiwał nowych złóż soli.  Szczególną uwagę poświęcił kartografii.  Zamierzał doprowadzić do sporządzenia pełnej mapy całej Rzeczypospolitej w skali 1:225 000, opartej na pomiarach astronomicznych i triangulacji. Projektu tego nie udało mu się jednak zrealizować.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów na temat ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego czytaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.