Podczas koronacji miał już 60 lat i  był najstarszym władcą Polski, któremu włożono na głowę koronę. Otrzymał ją w katedrze na Wawelu z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława 20 stycznia 1320 roku. Sędziwy monarcha władał wtedy Wielkopolską, Małopolską, Ziemią Sieradzką, Łęczycką, Dobrzyńską i Kujawami.   Więcej informacji i ciekawostek o Władysławie I Łokietku znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.