Był pierwszym władcą Polski koronowanym na Wawelu, a nie w Gnieźnie.  A stało się tak za sprawą samego papieża.  Po zdobyciu władzy w Krakowie i Poznaniu książę rozpoczął starania o zgodę papieską na koronację królewską. Miał wsparcie polskiego kościoła z arcybiskupem Borzysławem i biskupem kujawskim Gerwardem na czele. Na wiecach możnych i rycerstwa przygotowano specjalną prośbę w tej sprawie do papieża. Do Awinionu z dokumentami pojechał biskup Gerward. Jan XXII wydał zgodę, ale nie wprost, aby nie rozgniewać Luksemburgów. Papież zalecił Polakom, by czynić tak, aby swoje prawa zachować ale cudzych nie naruszyć. Uznał przy tym, że roszczenia odnoszą się do Wielkopolski, więc koronacja w Krakowie nie naruszy praw Jana Luksemburskiego, który też rościł sobie prawa do polskiej korony. Dzięki temu salomonowemu werdyktowi, na początku 1320 roku arcybiskup gnieźnieński Janisław mógł koronować księcia. Dokonanie obrzędu w Krakowie spowodowało jednak, że jego legalność była potem kwestionowana. Jan Luksemburski używał tytułu król Polski, więc na arenie międzynarodowej władca Polski był uznawany tylko za króla Krakowa.  Więcej informacji i ciekawostek o Władysławie I Łokietku znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.