Wbrew własnym intencjom doprowadził  do umocnienia się Krzyżaków na ziemiach polskich i umożliwił zakonowi przeniesienie tu swej stolicy.  Kiedy latem 1307 roku Brandenburczycy zaatakowali Pomorze Gdańskie, książę wezwał na pomoc właśnie krzyżaków. Wyparli oni najeźdźców z Gdańska, ale potem ruszyli na Tczew, w którym rezydował namiestnik księcia i zajęli miasto. Po tej kampanii wojennej, w rękach polskich pozostała tylko ziemia świecka. Kiedy wiosną 1309 roku książę spotkał się z krzyżakami w sprawie Pomorza, Zakon wystawił mu astronomiczny rachunek za odsiecz Gdańska, a potem zaproponował wykup tej dzielnicy. Obie propozycje polski władca oczywiście odrzucił, więc krzyżacy oblegli i zdobyli Świecie. Aby stworzyć pozór legalności swej akcji Zakon wykupił wątpliwe prawa do Pomorza od Brandenburczyków. Zabór tych ziem umożliwił wielkiemu mistrzowi przeniesienie stolicy Zakonu z Wenecji do Malborka. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o Władysławie I Łokietku znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.