Główny jego konkurent książę głogowski i wielkopolski Henryk III przed śmiercią podzielił swoją dzielnicę między pięciu synów. Nowa organizacja terytorialna Wielkopolski miała opierać się na miastach. Doprowadziło to do buntu możnowładztwa i rycerstwa, które zdobyło dążący do samodzielności i broniony przez mieszczan Poznań. Książę krakowski,  który już wcześniej zdławił bunt mieszczan pod wodzą wójta Alberta, uchodził w oczach wielkopolskiego rycerstwa za herosa i obrońcę ich interesów, dlatego to jemu oddano tron.  Po wkroczeniu do Poznania w sierpniu 1314 roku zaczął się on znów tytułować władcą Królestwa Polskiego. Więcej informacji i ciekawostek o Władysławie I Łokietku znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.