Przez ponad 13 lat był prezydentem wolnej Rzeczypospolitej, ale nie tylko to przyniosło mu uznanie w kraju i na świecie. Nim spotkały go polityczne zaszczyty zasłynął swoimi wynalazkami i zdolnością do ich przemysłowego wdrażania, co przyniosło mu fortunę. W jego dorobku było 46 oryginalnych patentów wynalazczych i około 60 publikacji naukowych. Doktoraty honorowe przyznało mu 17 uczelni, m.in. Sorbona, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wileński, uniwersytety w Dorpacie i Fryburgu oraz obie polskie politechniki (we Lwowie i w Warszawie). Więcej informacji, materiałów i ciekawostek dotyczących Ignacego Mościckiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.