Po ucieczce do Anglii, nie znając języka angielskiego, imał się rozmaitych dorywczych zajęć. Pracował jako robotnik fizyczny, rzeźbił w drewnie, był pomocnikiem fryzjerskim. Dzięki finansowej pomocy matki udało mu się nabyć zakład, w którym produkował kefir. Przedsięwzięcie zakończyło się jednak klapą. Później zajął się stolarką i inkrustowaniem mebli. Po kilku latach jego los się jednak odwrócił. Emigrant klepiący biedę stał się potem wybitnym uczonym i genialnym wynalazcą,  a trzy dekady później powszechnie szanowanym prezydentem II RP.  Więcej informacji, materiałów i ciekawostek na temat życia i działalności  Ignacego Mościckiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.