Był żywym skarbem dla wielkiego biznesu; nie tylko dokonywał genialnych wynalazków,  ale potrafił też swe odkrycia szybko i kompleksowo wdrożyć do masowej produkcji.  W 1907 roku duża szwajcarska firma Aluminium Industrie A.G. Neuhausen podpisała kontrakt na zakup patentu na otrzymywanie stężonego kwasu siarkowego według opacowanej przez niego metody elektrotermicznej. Miała ona być zastosowana w fabryce w Chippis w kantonie Wallis. Od sam od początku prowadził tudowę tego zakładu.  Zajmował się opracowywaniem planów, zbieraniem ofert, przygotowywaniem umów na dostawy urządzeń i maszyn, a potem ich montażem  i uruchomieniem. W roku 1910 opuściła fabrykę pierwsza w świecie cysterna stężonego kwasu azotowego, wyprodukowanego jego metodą. Zapotrzebowanie na ten kwas rosło tak gwałtownie, że fabrykę w Chippis trzeba było potem 10-krotnie powiększyć. Dzięki temu Szwajcaria wkrótce stała się eksporterem tej substancji, a podczas I wojny światowej całe swoje zapotrzebowanie pokrywała własną produkcją,  uniezależniając się od trudnego i kosztownego importu.

Więcej informacji, materiałów i ciekawostek na temat życia i działalności uczonego i wynalazcy Ignacego Mościckiego znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.