Uroczyste otwarcie Fabryki Związków Azotowych w Mościcach koło Tarnowa w dn.  18.01.1930 roku z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego oraz premiera Kazimierza Bartla i Eugeniusza Kwiatkowskiego,  wicepremiera i ministra skarbu, przemysłu i handlu.

Fragment filmu dokumentalnego z 1930 roku ze zbiorów archiwalnych Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego (FINA).