Film z 1923 roku dokumentujący wizytę w Gdyni prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.