Audycja Polskiego Radia z 21.05.2016, poświecona polsko-rosyjskim relacjom w XIX wieku. Zawiera:
1. Rozmowę redaktor Doroty Truszczak z profesorem Andrzejem Nowakiem, historykiem, sowietologiem, nauczycielem akademickim i publicystą. Punktem wyjścia rozmowy jest książka „Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów...” Poruszane tematy: - wymowa pieśni Rajnolda Suchodolskiego pod tytułem „Polonez Kościuszki”; - okoliczności powstania pieśni Rajnolda Suchodolskiego „Polonez Kościuszki”; - podporządkowanie Polski przez Rosję po wojnie północnej w latach 1700-1721; - walka z rosyjskim imperializmem w XIX wieku; - apele Joachima Lelewela do wolnomyślnych Rosjan; - stosunek uczestników powstania dekabrystów w 1825 roku do niepodległości Polski; - poglądy Aleksandra Hercena na temat suwerenności Polski; - wrogi stosunek Aleksandra Puszkina do powstania listopadowego i do Polski; - stosunek Henryka Kamińskiego, pułkownika armii Imperium Rosyjskiego do dei niepodległości Polski; - terror rosyjski po upadku powstania styczniowego; - zaangażowanie się Henryka Kamińskiego w działalność konspiracyjną; - pobyt Kamińskiego na zesłaniu w europejskiej części Rosji; - nadzieje Kamińskiego na zbudowanie zgody polsko-rosyjskiej pokładane w rosyjskim ludzie; - poglądy Konstantego Gaszyńskiego i Zygmunta Krasińskiego o niemożliwości zawarcia sojuszu między Polską, a Rosją; - objęcie w okresie PRL cenzurą tekstów Krasińskiego i Kamińskiego o treści antyrosyjskiej; - niechęć Maurycego Mochnackiego do Rosji; - ewolucja poglądów politycznych księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na temat polsko-rosyjskich relacji; - plany Czartoryskiego na osłabienie imperium rosyjskiego; - imperialne zapędy Rosji w XXI wieku.
2. Fragmenty tekstów: - Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733-1921) [fragment] Andrzej Nowak [Krusiewicz]; - Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849 [fragment], Andrzej Nowak [Krusiewicz].
Audycja ilustrowana fragmentami muzyki: - Polonez Kościuszki, muzyka Kościuszko Tadeusz, słowa Rajnold Suchodolski, wykonanie Artur Ruciński, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod dyrekcją Bolesława Szulii [BIEM, 2007]; - Nigdy więcej nie tańcz ze mną, muzyka, słowa i wykonanie Dąbrowska Anna [SonyBMG, 2008]; - Zapatrzenie, muzyka Jackowski Marek, słowa Jackowska Kora, wykonanie Maanam [Pomaton, 2000]; - Akord zwiększony na dwa fortepiany, muzyka Podgórska Ewa, wykonanie Lutosławski Piano Duo w składzie: Sitarz Emilia, Wąsik Bartłomiej [PR, 2008].

Prowadzenie, autor audycji - Dorota Truszczak; lektor - Andrzej Krusiewicz, uczestnik - historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog - Andrzej Nowak.