INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Maria Magdalena Radziwiłłowa (z domu Zawisza, 1.v. Krasińska)     

Maria Magdalena Radziwiłłowa (z domu Zawisza, 1.v. Krasińska)  

 
 
1861-07-08 - 1945-01-06
Biogram został opublikowany w 1987 r. w XXX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Radziwiłłowa z Zawiszów 1. v. Krasińska Maria Magdalena (1861–1945), filantropka i białoruska działaczka narodowa. Ur. 8 VII w Warszawie, była córką Jana Kieżgajły-Zawiszy oraz Marii z Kwileckich, młodszą siostrą Marii Ewy Radziwiłłowej (zob.).

Magdalena odebrała staranne wykształcenie domowe w kulturze francuskiej. Dn. 27 IV 1882 w Warszawie poślubiła 49-letniego wdowca Ludwika Krasińskiego (zob.). Po śmierci ojca w r. 1887 przypadła jej część majątków w Wielkopolsce i dobra białoruskie Kuchcice oraz Żarnówki (w pow. ihumeńskim), a także posesje w Warszawie. Zawsze bardzo religijna, po owdowieniu w r. 1895 zajęła się działalnością filantropijną. Wspierała budowę kościoła przy ul. Moniuszki w Warszawie, ochronkę Maurycji Czarnockiej w Mińsku i budowę szpitala Tow. Dobroczynności tamże.

Dn. 30 IV 1906 w Londynie wyszła za mąż po raz drugi za młodszego o 19 lat Mikołaja Radziwiłła, wnuka Wilhelma (zob.), syna Wilhelma Adama i Katarzyny z Rzewuskich. Małżeństwo to stało się przyczyną odseparowania od społeczeństwa polskiego, gdyż Mikołaj, obnoszący się ze swym rusofilstwem i chłopomaństwem, był bojkotowany towarzysko. Odziedziczone po ojcu zainteresowania kulturą ludu białoruskiego ułatwiło R-ej zdeklarowanie się: «uważam siebie za Białorusinkę pochodzenia litewskiego, tak jak mój mąż, za Polkę zaś nie mam siebie zupełnie» („Minskoe Russkoe Slovo” 1912 nr 117). R. sympatyzowała z chadecją, ale popierała białoruskie poczynania polityczne różnej barwy, także socjalistyczne. Finansowała w swych doskonale gospodarowanych dobrach zakładanie szkół białoruskich, sklepów włościańskich i towarzystw trzeźwości; ufundowała stypendia uniwersyteckie dla młodzieży białoruskiej, wspomagała kleryków tej narodowości, bibliotekę Koła Białoruskiego przy Akademii Duchownej w Petersburgu oraz zamierzała poprzeć finansowo starania ks. F. Abrantowicza przy zakładaniu białoruskiego kolegium unickiego w Rzymie, co uniemożliwił wybuch wojny światowej, popierała pierwszą białoruską oficynę wydawniczą: «Zahlanie sonca i u naša vakonca», Białoruskie Tow. Wydawnicze w Wilnie, katolickie pismo „Biełarus”, aż do jego zamknięcia w r. 1915. Dom R-ej w Mińsku i pałac w Kuchcicach do r. 1918 były miejscem spotkań białoruskich polityków: Romana Skirmunta, Wacława Iwanowskiego, Aleksandra Własowa, Iwana i Antona Łuckiewiczów.

R. była też mecenasem katolickich organizacji lit. W r. 1912 wybudowała w Londynie kościół lit., z zastrzeżeniem, że nie będą z niego korzystać Polacy. W r. 1914 dopomagała lit. gimnazjum w Mariampolu oraz finansowała budowę gmachu Ateitininków w Kownie. W r. 1915 została członkiem honorowym Centralnego Komitetu Lit. do Spraw Pomocy Poszkodowanym przez Wojnę. W r. 1917 przebywała w Moskwie i Mińsku, gdzie w r. 1918 zdeklarowała się jako gorliwa rzeczniczka Białoruskiej Republiki Ludowej. Pod koniec t.r., po zajęciu Mińska przez wojska bolszewickie, wyjechała do Warszawy i tu prowadziła salon polityczny, w którym obok osobistości białoruskich bywali także bp Edward O’Rourke, delegat lit. w Warszawie J. Šaulis i grupa ziemian polskich z Edwardem Woyniłłowiczem i R. Skirmuntem na czele. R. bez większych rezultatów usiłowała pozyskać dla koncepcji unii ziem białoruskich z Polską arystokrację polską z tych obszarów; ta jej działalność została nieżyczliwie przyjęta przez opinię polską. W r. 1919 usiłowała powrócić do Mińska, ale Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich odmówił jej przyznania paszportu. Atakowana przez prasę za sprzedaż nieruchomości w Warszawie gminie żydowskiej i próbę usunięcia Głównego Urzędu Likwidacyjnego z pałacyku przy ul. Foksal, uważana za ekscentryczkę i nazywana «Magdaleną Iwanowną», zdecydowała się w r. 1922 przenieść do Kowna, gdzie została odznaczona wielkim krzyżem Orderu Giedymina. Pod koniec lat 20-tych przebywała w Królewcu, a następnie w Bodesbergu nad Renem. W r. 1932 R. zamieszkała we Fryburgu w Szwajcarii. Nadal udzielała pomocy finansowej białoruskim organizacjom w Polsce, a w r. 1935 ufundowała dwie szkoły początkowe dla dzieci żydowskich w Warszawie, co spotkało się z krytyką w prasie. Zmarła 6 I 1945 we Fryburgu, w klasztorze sióstr dominikanek.

Z pierwszego małżeństwa z Ludwikiem Krasińskim miała R. córkę Ludwikę (1883–1958), żonę Adama Ludwika Czartoryskiego (zob.).

Drugi mąż R-ej Rafał Mikołaj Wacław (1880–1914), był kapitanem rezerwy w 52 p. dragonów wojsk rosyjskich. «Awanturnik w wielkim stylu» (M. Pawlikowski) i białoruski folklorysta, był uczestnikiem wojen: burskiej, bałkańskiej i japońskiej (tu odznaczył się szczególnie). Zginął w pierwszej wojnie światowej w czasie kampanii gen. P. Rennenkampfa w Prusach Wschodnich.

 

Lietuvių Enc., I 342–3, XXIV 389; Słown. geogr. (Kuchcice, Żarnówki); Boniecki, XII 189; Borkowski, Almanach, s. 105–6, 498; Gothaischer Hofkalendar. Genealogisches Taschenbuch der Fürstlichen Häuser, 1933 s. 409, 1937 s. 425; Uruski, VIII 27, XV 148; Żychliński, VII 92, X 197, XII 184, XXVII 132; Spisok zemlevladel’cov minskoj gubernii, Mińsk 1889 s. 184; „Woreyd”. Almanach, W. 1926, 1928 s. 135; – Giełżyński W., Prasa warszawska 1661–1914, W. 1962 s. 353 (o Mikołaju Radziwille); Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922, P. 1983 s. 100; Lipinskij L. P., Razvitie kapitalizma v lesnom chozjajstve Belorusii v načale XX v., „Voprosy Istorii” T. 4: 1977 s. 130; Matulaitis K., Londono Letuvini, Mariampole 1939 s. 73–4; [Muraška J.] M. J., Kniahinia Mahdalena Radziwił – Uspaminy, „Studencki Klič” 1947 nr 1/15; [Picarda G. de] Pichura H., Kniahinia Mahdalena Radzivił, „Božym Šlacham” 1965 nr 2 (89), (fot.); Siemaškievič P., Biełaruski litaraturna-hramadski ruch u Pieciarburzie, Minsk 1971 s. 119; Sipovič Č., Ajciec Archimandryt Abrantovič, „Božym Šlacham” 1957 nr 78, 81; Stankievič A., Biełaruski chryścijanski ruch, Vil. 1939 s. 66, 70; Tomaszewski J., Bellorusians in the Eyes of the Poles 1918–1939, „Acta Poloniae Historica” T. 51: 1985; Życka L., Łęska M., Działalność popowstaniowa Polaków na ziemi mińskiej, W. 1939; – Czapska M., Europa w rodzinie, Paryż 1970 s. 307; Da ūspaminaū ab kniahini Mahdalenie Radzivił (z listu dra St. H.), „Božym Šlacham” 1965 nr 6 (93); Dokumenty i materialy do istorii Belorussii (1900–1917), Mińsk 1953 III 741, 744–5; Glinka W., Pamiętnik wielkiej wojny, W. 1927 II 172, 245; Łastoūski V., Maje ūspaminy ab M. Bahdanoviču, „Kryvič” T. 1 (2): 1926; Miadziołka P., Sciežkami žyccia, Minsk 1974 s. 93–112; Milewski-Korwin H., Siedemdziesiąt lat wspomnień, P. 1930 s. 374; Pawlikowski M., Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego, Londyn 1959; Potocka z Radziwiłłów M. M., Z moich wspomnień, London 1983 s. 264 (dot. Mikołaja Radziwiłła); Rzewuski A. C., A travers l’invisible cristal. Confessions d’un dominicain, [b. m. w.] 1979 s. 121; Urbański A., Memento kresowe, W. 1929 s. 93–6; Woyniłłowicz E., Wspomnienia 1874–1928, Wil. 1927 I 212, 247, 252; – „Gaz. Podhalańska” 1913 nr 50; „Gaz. Świąteczna” 1898 nr 933; „Gaz. Warsz.” 1919 nr 166; „Kur. Warsz.” 1912 nr 329; „Myśl Niepodległa” 1919 s. 464; „Posiew” 1935 nr 15; – Arch. PAN w W.: Kossakowski M. St., Diariusz, IV k. 159; B. Czart.: rkp. ew. 98, 103, 2038, 2996; B. Jag.: rkp. 9817 III k. 208, 9818 k. 490–493; B. KUL: Zbiór ks. Ussasa, rkp. 910 k. 21–63; B. Narod.: rkp. 5904 k. 63–64; B. Ossol.: rkp. 15084 II k. 28–33; – Materiały Red. PSB: Czernecki J., Radziwiłłowie, (mszp.) s. 129; – Informacje Jerzego Turonka z W. i Jana Potockiego z Sułkowic.

Oleg Łatyszonek i Andrzej A. Zięba

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.