Wielkim wyróżnieniem  ze strony amerykańskich współtowarzyszy walki było przyjęcie go, jako jednego z zaledwie trzech cudzoziemców, do Towarzystwa Cyncynatów. Założyli je zasłużeni oficerowie amerykańskiej wojny o niepodległość,  którzy niczym Rzymianin Cyncynat  "wszystko opuścili dla obrony ojczyzny". Towarzystwo działa do dziś. W naszym serwisie znajdzie więcej informacji i materiałów na temat życia i działalności bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych Tadeusza Kościuszki.