Zaraz po tym, jak wiadomość o jego śmierci dotarła do kraju, rozpoczęto w Krakowie starania o sprowadzenie jego ciała i urządzenie uroczystego pogrzebu.  Pamiątki po nim zbierano niczym „relikwie". Niedługo po jego śmierci pojawiła się idea budowy na jego cześć konnego pomnika i kopca na wzór istniejących od niepamiętnych czasów kopców Wandy i Krakusa. Dla pokrycia kosztów tych przedsięwzięć zorganizowano ogólnonarodową zbiórkę. Znaczną sumę na ten cel przekazał nawet car i król Polski Aleksander I.  Uroczystości związane z rozpoczęciem budowy kopca w  październiku 1820 roku trwały trzy dni a uczestniczyły w nich tysiące osób. Znaczną część prac wykonali ochotnicy. Sypanie kopca traktowano jako patriotyczny obowiązek. Budowa trwał trzy lata. Kopiec osiągnął 34 metry wysokości i miał u podstawy 80 metrów średnicy. W połowie XIX wieku Austriacy wznieśli wokół kopca fortyfikacje. W forcie nr 2 w bastionie V mieści się obecnie poświęcona mu wystawa. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o życiu i działalności Tadeusz Kościuszki znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.