Po przystąpieniu króla Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej wyjechał z kraju i stał się głównym kandydatem na dowódcę przyszłej walki o odzyskanie niepodległości. Miał ku temu wiele atutów: doświadczenie wojskowe, postępowe poglądy,  zasługi w amerykańskiej wojnie o niepodległość, generalską służbę w wojsku koronnym i sukcesy na polu bitwy. Cieszył się też ogromną popularnością i autorytetem w kraju i zagranicą, czego przejawem były zaszczyty w Ameryce i honorowe obywatelstwo rewolucyjnej Francji.   Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.