Gdy Kongres Wiedeński zdecydował  o utworzeniu Królestwa Polskiego pod protektoratem Rosji,   on udał się do cara Aleksandra I w Wiedniu, aby mu podziękować.  Specjalnie w tym celu przyjechał ze Szwajcarii. O utworzenie Królestwa Polskiego zwracał się do niego już wcześniej. W kwietniu 1814 roku apelował w liście do Aleksandra I o amnestię dla Polaków, objęcie tronu polskiego i wprowadzenie w Polsce monarchii konstytucyjnej wzorowanej na angielskiej. Być może ten list  zainspirował cara do utworzenia pod swym berłem Królestwa Polskiego,  na co pozostałe mocarstwa nie chciały się początkowo zgodzić. Car znając jego niechęć do Napoleona, próbował wykorzystać autorytet Naczelnika w swej polityce, której jednym z celów było włączenie do Rosji jak największej części dawnego Księstwa Warszawskiego. Poparcie sławnego dowódcy mogło też zjednać carowi przychylność wielu Polaków. Podczas obrad w Wiedniu  Polak otrzymał wezwanie do głównej kwatery cara w Braunau i spotkał się z Aleksandrem I. Było to już po decyzji o ustroju i terytorium Królestwa Polskiego. Generał nie był jednak zadowolony z granic kadłubowego państewka, mimo, to żywił wdzięczność dla cara za przywrócenie na mapie Europy nazwy Królestwo Polskie. W 1816 roku przekazał tysiąc franków na budowę bramy triumfalnej dla cara w Warszawie.

Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o życiu i działalności Tadeusz Kościuszki znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.