Po wkroczeniu wojsk napoleońskich na ziemie polskie w 1806 roku, spora część Polaków upatrywała w nim narodowego wodza.  Wobec perspektywy wojny z Rosją, cesarz Napoleon też chętnie widziałby go po swojej stronie. W tej sprawie rozmawiał z nim minister policji cesarskiej, Joseph Fouché. Polak nie ufał jednak Francuzom i uważał cesarza za zdrajcę republikańskich idei, które sam wyznawał. W rozmowie z ministrem zażądał gwarancji odbudowy Polski, jako państwa z nowoczesną konstytucją i równością wszystkich obywateli.  W liście do Fouchégo na początku 1807 roku jeszcze raz żądał gwarancji od cesarza, że wprowadzi on w Polsce formę rządów podobną do angielskiej, że jej granice sięgną od Rygi do Odessy i od Gdańska do Węgier i że chłopi będą w niej wolni i dostaną na własność swoje gospodarstwa. W związku z tym Napoleon uznał go za „głupca”. Więcej informacji, ciekawostek i materiałów o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.